שלבי ביצוע פרויקט בריכות השחיה בבית הספר האמריקאי באבן יהודה שהושלם. תכנון מערכות: דוד קמינצקי - אמנון יושע מהנדסים, ביצוע מערכות: ג.ש. בינוביץ בע"מ.
הנחת צנרת הבריכה מתחת לאדמה
תשתית בריכת השחייה
תכנון בריכת השחייה
עיצוב בריכת השחייה
הקמת בריכות שחייה

חדר מכונות: משאבות הסינון ומע' החשמל והבקרה

תכנון חדר מכונות ובריכות שחייה
מסנני חול בחדר המכונות של בריכת השחייה
ביצוע חדר מכונות ובריכות שחייה
מערכת משאבות בחדר המכונות של בריכת השחייה
לוח בקרה וחשמל בחדר המכונות של בריכת השחייה