האתגר בפרויקט הזה היה לתכנן בריכה במידות המקסימליות ששטח הגג מאפשר אבל בלי לוותר על הבטיחות שמספק כיסוי חשמלי ועל האסטתיקה שבמפלס מים גבוה המאופיין ע"י בריכות עם תעלת גלישה. הפתרון היה הטמעת מנגנון הכיסוי בקיר הבית וביצוע תעלת גלישה חלקית רק על חזית הבריכה עם דק העץ. כיסוי הבריכה החשמלי מאפשר גם את חימום הבריכה ללא אובדן אנרגיה. החלון בקיר האבן מוסיף לתחושת המרחב של מתחם הבריכה.
עיצוב בריכת שחייה פרטית
הקמת בריכת שחייה פרטית
בניית בריכת שחייה
תכנון וביצוע בריכת שחייה
בריכת שחייה על הגג