2 מגלשות אבובים יבשות שהוקמו ע"י ג.ש. בינוביץ ו VAN EGDOM בלונה פארק תל אביב בשנת 2006. המגלשות כוללות מסוע ייחודי להעלאת האבובים לראש המגדל ומערכת שיגור אבובים פניאומטית. המגלשות הותקנו ע"י צוות מיומן של ג.ש. בינוביץ תוך 9 ימי עבודה על מגדל המגלשות הקיים. תכנון קונספטואלי: מוריס אייל (ME POOLS) בשיתוף חב' VAN EGDOM.
שימוש ראשוני במגלשת האבובים
מבט מלמעלה רגע לפני יציאה למגלשת האבובים - לונה פארק תל אביב
מסוע להעלאת האבובים - לונה פארק תל אביב
ביצוע בתוך 9 ימים - מגלשת אבובים לונה פארק תל אביב
תכנון נכון וביצוע מדויק של מגלשות ופארקי מים

הקמת המגלשות: החלק הטכני

חיבור מגלשות האבובים
הסרת מגדל המגלשות הקודם והתקנת מגלשות האבובים
חיבור נקודתי ומדויק של מגלשות האבובים בפארק המים
הנפת חלקי המגלשות בלונה פארק תל אביב
הנפת חלקי מגלשות האבובים
חיבור ראשוני של מגלשות האבובים