מגלשת אקסטרים שבוצעה בשנת 2006 בפארק המים מימדיון בשיתוף פעולה של ג.ש. בינוביץ בע"מ וחברת VAN EGDOM הולנד. תכנון מתקן: מוריס אייל ME-POOLS, תכנון וביצוע מערכות מים ומגלשה: ג.ש. בינוביץ בע"מ.
חיבור לוחות המגלשה - אחורי
חיבור מגלשת האקסטרים למדרגות בפארק המים
חיבור לוחות המגלשה - קדמי
עיצוב והקמת פארקי מים ומגלשות
תכנון וביצוע פארקי מים ומגלשות מורכבים

עלייה לקרקע: יסודות, שלד וחלקים...

תשתית ראשונית להנחת מגלשת האקסטרים בפארק המים
חפירת תשתית המגלשה מתחת לאדמה בפארק המים
הנפת המדרגות המובילות למגלשה בפארק המים
תכנון פארקי מים ג.ש בינוביץ
חיבור המדרגות המובילות למגלשה בפארק המים
חיבור לוחות המגלשה בפארק המים ממדיון