דרישת הנהלת פארק הסופרלנד הייתה פשוטה- להביא את 8000 מ"ק המים של האגמים והנחלים הזורמים בפארק לאיכות מי שתייה.
סינון המים במסלול הרכבת בסופרלנד - הקמת מערכת סינון למתחם המים
סינון מים באגם הברבורים המלאכותי - הקמת מערכת סינון למתחם המים
סינון מים ברמת מיי השתייה בסופרלנד
מבט על - סינון מתחם המים בסופרלנד
שינוע חדר מכונות מודולרי - מסנני חול
הצבת חדר מכונות מודולרי - מסנני חול