תכנון מערכות מים אקולוגיות

aqualogic מתכננת מערכות מים טבעיות לרחצה, נוי, תעשיה, חקלאות ותשתיות.

השירות שאנו מציעים

 • תכנון מקצועי של מערכות מים טבעיות.
 • התאמה לדרישות תקנים ו/או איכויות מים.
 • תכנון מותאם לאקלים הישראלי.
 • תכנון בסופר פוזיציה מלאה ובתיאום מלא עם צוות היועצים של הפרוייקט.
 • הגשת תוכניות לעיון, מכרז, ביצוע.
 • הכנת אומדנים וסט מסמכי מכרז.
 • פיקוח על הקבלן המבצע.

יתרונות התכנון הטבעי
 •  ללא כימיקלים רעילים.
 • פשוט מאוד להפעלה ותחזוקה.
 • עד 80% חיסכון באנרגיה.
 • עמידות בתקנים מיקרוביאליים נדרשים.