מושגי יסוד בתכנון בריכות שחיה

סקימר

סקימר הינו אביזר אשר שואב את פני המים העליונים של בריכת השחייה. המושג בלעז skim מתייחס לשכבת המים הדקה הנוצרת בעת זרימת המים מעל סף הכניסה לסקימר. בתוך הסקימר יש מדף הצף עם פני המים ויוצר מצב שרק שכבת מים דקה נשאבת לתוך פתח הניקה, ככל ששכבת המים דקה יותר כך מהירות הזרימה גדולה יותר ושטח פני המים בתוך בריכת השחייה הנשאב אל תוך הסקימר גדול יותר. חשוב לדאוג לתקינות המדף - בלעדיו הסקימר אינו ממלא את תפקידו.

הדרך הנכונה והאסטתית להתקנת הסקימר - גבוה וצמוד למשטח הריצוף ככל האפשר, קצת שקוע בתוך הקיר כאשר משטחי החיפוי הפנימי של בריכת השחייה מתעגלים אל תוך לוע היניקה. בצורה זו אנו מאפשרים זרימה ושאיבה חלקה של מי הבריכה אל תוך הסקימר ואל מערכת הסינון.
רוב הסקימרים עשויים מפלסטיק ABS ובנויים מלוע יניקה הפונה אל תוך בריכת השחייה ופתח עליון לניקוי הסלסלה.
מי בריכת השחייה אמורים להגיע עד לשליש העליון של לוע הסקימר כאשר אנו משאירים מרווח מספיק לעלים ולכלוך צף להכנס ולהתפס בסלסלת הסינון של הסקימר. את הפתח העליון של הסקימר רצוי לשלב בריצוף ע"י שימוש באבן הריצוף במקום או מעל למכסה הפלסטיק המקורי.
מספר הסקימרים המותקן בבריכת שחייה תלוי במידות הבריכה, כיווני רוח, עומס המתרחצים הצפוי, ואופי הצמחייה המקיפה את בריכת השחייה. רצוי למקם לפחות סקימר אחד מול הרוח או מול מקור זרימה אחר בתוך הבריכה.

סקימר

הדרך הנכונה והאסטתית להתקנת הסקימר - גבוה וצמוד למשטח הריצוף ככל האפשר, קצת שקוע בתוך הקיר כאשר משטחי החיפוי הפנימי של בריכת השחייה מתעגלים אל תוך לוע היניקה. בצורה זו אנו מאפשרים זרימה ושאיבה חלקה של מי הבריכה אל תוך הסקימר ואל מערכת הסינון.

סקימר

רוב הסקימרים עשויים מפלסטיק ABS ובנויים מלוע יניקה הפונה אל תוך בריכת השחייה ופתח עליון לניקוי הסלסלה.

סקימר

מי בריכת השחייה אמורים להגיע עד לשליש העליון של לוע הסקימר כאשר אנו משאירים מרווח מספיק לעלים ולכלוך צף להכנס ולהתפס בסלסלת הסינון של הסקימר. את הפתח העליון של הסקימר רצוי לשלב בריצוף ע"י שימוש באבן הריצוף במקום או מעל למכסה הפלסטיק המקורי.

סקימר

מספר הסקימרים המותקן בבריכת שחייה תלוי במידות הבריכה, כיווני רוח, עומס המתרחצים הצפוי, ואופי הצמחייה המקיפה את בריכת השחייה. רצוי למקם לפחות סקימר אחד מול הרוח או מול מקור זרימה אחר בתוך הבריכה.