מושגי יסוד בתכנון בריכות שחיה

חדר מכונות בריכת שחיה

מאד מומלץ למקם את חדר המכונות של בריכת השחייה מתחת למפלס העליון של מי הבריכה ובצמוד לבריכה עם קיר משותף. מיקום זה יבטיח פעולה יעילה של מערכות הבריכה לאורך שנים עם רמת רעש מזערית וסיכון מינימלי לנזילות. את פתח הכניסה לחדר המכונות ניתן לרצף באבן המשטח ההיקפי או לכסות בדק. 

חדר מכונות בריכת שחיה

חדר מכונות בריכת שחיה

חדר מכונות בריכת שחיה

חדר מכונות בריכת שחיה