בריכות השתקפות בפרויקט מגדל W בתל אביב - אלמנט "שולחן מים" בקנה מידה ציבורי. מבנה בטון בחיפוי שיש וחלוקי נחל שחורים, תעלת גלישה סמויה מתחת הריצוף ההיקפי.
בריכות נוי מעוצבות
הקמת בריכות נוי
בניית בריכות נוי
בריכות נוי מעוצבות
תכנון בריכות נוי
בריכות נוי

הקמת הבריכות: החלק הטכני

הקמת בריכת נוי
תשתיות בריכת נוי
בריכת נוי ציבורית
צנרת בריכת נוי
ריצוף בריכת נוי