מגלשות אקסטרים מדגם קמיקזה (KAMIKAZE) שהוקמו בשנת 2009 ע"י ג.ש. בינוביץ בע"מ ו VAN EGDOM הולנד בפארק המים נחשונית. הפרויקט כלל מגדל שילוח בגובה 15 מ', זוג מגלשות עם הכנה למגלשת אבובים שתבוצע בשלב ב', מערכות סינון, חיטוי ובקרה. תכנון: מוריס אייל VAN EGDOM, ביצוע: ג.ש. בינוביץ בע"מ, תכנון וביצוע מערכות מים: ג.ש. בינוביץ בע"מ, ניהול פרוייקט: אבינועם הורוביץ.
הזרמה ראשונית של מים למגלשות האקסטרים
חיבורים וחיזוקים למגלשת האקסטרים
מבקרים ראשונים במגלשות האקסטרים
תכנון וביצוע פארקי מים ומגלשות אקסטרים
הקמת פארקי מים ומגלשות

העבודה בשטח: החלק הטכני

הנפת חלקי המגלשות
מבט מלמעלה רגע לפני הזרמת מים למגלשות המים
חיזוק עמודי תמיכה של מגלשות המים
הרכבת תשתית צנרת מורכבת מתחת לאדמה למגלשות המים
תשתית ראשונית להרכבת מגלשות המים