מושגי יסוד בתכנון בריכות שחיה

אינלט - INLET (מפזר מים מסוננים)

לאינלט (או בשמו המלא: מפזר מים מסוננים) תפקיד חיוני  בתהליך טיהור בריכת השחייה, לא מספיק לדאוג לסינון או חיטוי מי הבריכה - יש לוודא שמים מטוהרים מגיעים אל כל קצוות הבריכה. הדרך הבדוקה לבצע זאת היא להתקין כמה שיותר מפזרי מים מסוננים ברחבי הבריכה. למרות שחברות רבות עדיין מתקינות אינלטים בקירות הבריכה - התקנת האינלטים ברצפה מייעלת משמעותית את פיזור המים המסוננים, מי הבריכה נשאבים דרך הסקימרים \ תעלות הגלישה (בחלק העליון של בריכת השחייה) עוברים תהליך טיהור ומוחזרים את קרקעית הבריכה. בדרך זו הסירקולציה של המים המטוהרים בבריכה אופטימלית.

האינלטים המפוזרים ע"פ קרקעית בריכת השחייה בנויים בצורת כיפה ומיועדים לדריכה ללא חשש לפציעה. המים מוזרמים אליהם ע"י צינורות PVC היצוקים ברצפת הבטון של הבריכה. בתכנון בריכת השחייה מחושבת הספיקה כך שתתאים לעומק הבריכה ותכסה את כל אזורי הבריכה באופן שווה.
אינלט קרקע מפלסטיק ABS בנוי לפיזור מים בצורת קונוס - למעלה והצידה. ניתן לכוון את עוצמת הזרימה ע"י בורג וויסות הנמצא במרכז האינלט ונועד לכוון את הספיקה כך שכל אוזרי בריכת השחייה יכוסו באופן שווה.
אינלט קיר אופייני. מומלץ להתקנה רק במקומות שאין אפשרות להתקנת מפזרים ברצפה או בפינות בריכת השחיה מהם אנו רוצים להוציא לכלוך צף החוצה לכיוון נקודות איסוף.
רמת גימור גבוהה יותר מתקבלת ע"י התקנת אינלטים מנירוסטה. אינלטים כאלו קיימים גם לרצפה וגם לקירות בריכת השחייה.

אינלט - INLET (מפזר מים מסוננים)

האינלטים המפוזרים ע"פ קרקעית בריכת השחייה בנויים בצורת כיפה ומיועדים לדריכה ללא חשש לפציעה. המים מוזרמים אליהם ע"י צינורות PVC היצוקים ברצפת הבטון של הבריכה. בתכנון בריכת השחייה מחושבת הספיקה כך שתתאים לעומק הבריכה ותכסה את כל אזורי הבריכה באופן שווה.

לאינלט (או בשמו המלא: מפזר מים מסוננים) תפקיד חיוני  בתהליך טיהור בריכת השחייה, לא מספיק לדאוג לסינון או חיטוי מי הבריכה - יש לוודא שמים מטוהרים מגיעים אל כל קצוות הבריכה. הדרך הבדוקה לבצע זאת היא להתקין כמה שיותר מפזרי מים מסוננים ברחבי הבריכה. למרות שחברות רבות עדיין מתקינות אינלטים בקירות הבריכה - התקנת האינלטים ברצפה מייעלת משמעותית את פיזור המים המסוננים, מי הבריכה נשאבים דרך הסקימרים \ תעלות הגלישה (בחלק העליון של בריכת השחייה) עוברים תהליך טיהור ומוחזרים את קרקעית הבריכה. בדרך זו הסירקולציה של המים המטוהרים בבריכה אופטימלית.

אינלט - INLET (מפזר מים מסוננים)

אינלט קרקע מפלסטיק ABS בנוי לפיזור מים בצורת קונוס - למעלה והצידה. ניתן לכוון את עוצמת הזרימה ע"י בורג וויסות הנמצא במרכז האינלט ונועד לכוון את הספיקה כך שכל אוזרי בריכת השחייה יכוסו באופן שווה.

לאינלט (או בשמו המלא: מפזר מים מסוננים) תפקיד חיוני  בתהליך טיהור בריכת השחייה, לא מספיק לדאוג לסינון או חיטוי מי הבריכה - יש לוודא שמים מטוהרים מגיעים אל כל קצוות הבריכה. הדרך הבדוקה לבצע זאת היא להתקין כמה שיותר מפזרי מים מסוננים ברחבי הבריכה. למרות שחברות רבות עדיין מתקינות אינלטים בקירות הבריכה - התקנת האינלטים ברצפה מייעלת משמעותית את פיזור המים המסוננים, מי הבריכה נשאבים דרך הסקימרים \ תעלות הגלישה (בחלק העליון של בריכת השחייה) עוברים תהליך טיהור ומוחזרים את קרקעית הבריכה. בדרך זו הסירקולציה של המים המטוהרים בבריכה אופטימלית.

אינלט - INLET (מפזר מים מסוננים)

אינלט קיר אופייני. מומלץ להתקנה רק במקומות שאין אפשרות להתקנת מפזרים ברצפה או בפינות בריכת השחיה מהם אנו רוצים להוציא לכלוך צף החוצה לכיוון נקודות איסוף.

לאינלט (או בשמו המלא: מפזר מים מסוננים) תפקיד חיוני  בתהליך טיהור בריכת השחייה, לא מספיק לדאוג לסינון או חיטוי מי הבריכה - יש לוודא שמים מטוהרים מגיעים אל כל קצוות הבריכה. הדרך הבדוקה לבצע זאת היא להתקין כמה שיותר מפזרי מים מסוננים ברחבי הבריכה. למרות שחברות רבות עדיין מתקינות אינלטים בקירות הבריכה - התקנת האינלטים ברצפה מייעלת משמעותית את פיזור המים המסוננים, מי הבריכה נשאבים דרך הסקימרים \ תעלות הגלישה (בחלק העליון של בריכת השחייה) עוברים תהליך טיהור ומוחזרים את קרקעית הבריכה. בדרך זו הסירקולציה של המים המטוהרים בבריכה אופטימלית.

אינלט - INLET (מפזר מים מסוננים)

רמת גימור גבוהה יותר מתקבלת ע"י התקנת אינלטים מנירוסטה. אינלטים כאלו קיימים גם לרצפה וגם לקירות בריכת השחייה.

לאינלט (או בשמו המלא: מפזר מים מסוננים) תפקיד חיוני  בתהליך טיהור בריכת השחייה, לא מספיק לדאוג לסינון או חיטוי מי הבריכה - יש לוודא שמים מטוהרים מגיעים אל כל קצוות הבריכה. הדרך הבדוקה לבצע זאת היא להתקין כמה שיותר מפזרי מים מסוננים ברחבי הבריכה. למרות שחברות רבות עדיין מתקינות אינלטים בקירות הבריכה - התקנת האינלטים ברצפה מייעלת משמעותית את פיזור המים המסוננים, מי הבריכה נשאבים דרך הסקימרים \ תעלות הגלישה (בחלק העליון של בריכת השחייה) עוברים תהליך טיהור ומוחזרים את קרקעית הבריכה. בדרך זו הסירקולציה של המים המטוהרים בבריכה אופטימלית.