מושגי יסוד בתכנון בריכות שחיה

מכל איזון

מכל איזון רלוונטי רק לבריכות עם תעלת גלישה ונועד: 1) לספק כמות מים להצפת בריכת השחייה באופן רציף כדי לקבל את אפקט משטח המים בגובה הריצוף. 2) לאזן את הפרשי מפלס המים הנגרמים עם כניסת ויציאת מתרחצים לבריכה. 3) לאפשר זרימת מים מתעלות הגלישה ללא חדירת אויר למערכת הסינון. מכל האיזון בדרך כלל בנוי כחלק ממבנה חדר המכונות עם פתח נפרד בתקרה או פתח אטום למים מתוך חדר המכונות.

התכנון הסטנדרטי של מכל איזון נעשה כחלק מחדר המכונות של בריכת השחיה עם קיר מפריד ופתח כניסה עליון. עדיף להמנע מפתח כניסה מתוך חדר המכונות המהווה פוטנציאל גבוה להצפות ולוחת העלולה לגרום נזקים לציוד בחדר המכונות.
דוגמה למכל איזון מוכן מאלומיניום המותקן כיחידה עצמאית בתוך חדר המכונות של בריכת השחייה. ניתן לראות את צנרת היניקה ומד המפלס.
חדר המכונות ומכל האיזון מתוכננים עם קיר משותף לבריכת השחייה עם כניסות נפרדות בתקרה.
במידה ומתוכננת כניסה למכל האיזון דרך חדר המכונות, תתוכנן הכניסה למכל האיזון עם דלת אטומה למים למניעת נזקי קורוזיה והצפות בחדר המכונות.

מכל איזון

התכנון הסטנדרטי של מכל איזון נעשה כחלק מחדר המכונות של בריכת השחיה עם קיר מפריד ופתח כניסה עליון. עדיף להמנע מפתח כניסה מתוך חדר המכונות המהווה פוטנציאל גבוה להצפות ולוחת העלולה לגרום נזקים לציוד בחדר המכונות.

מכל איזון

דוגמה למכל איזון מוכן מאלומיניום המותקן כיחידה עצמאית בתוך חדר המכונות של בריכת השחייה. ניתן לראות את צנרת היניקה ומד המפלס.

מכל איזון

חדר המכונות ומכל האיזון מתוכננים עם קיר משותף לבריכת השחייה עם כניסות נפרדות בתקרה.

מכל איזון

במידה ומתוכננת כניסה למכל האיזון דרך חדר המכונות, תתוכנן הכניסה למכל האיזון עם דלת אטומה למים למניעת נזקי קורוזיה והצפות בחדר המכונות.